อย่าหยุดพัฒนาการของลูกน้อย เพียงเพราะกลัวผื่นแพ้


ผื่นแพ้ กับพัฒนาการลูกน้อย

ในช่วงเด็กวัยซนนั้น กิจกรรมที่จะช่วยเสริมพัฒนาการของลูกน้อย ด้านร่างกายได้ดีก็คือ การเล่นอย่างอิสระ การออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่โรงเรียน การเล่นในสวนสาธารณะ การเล่นกับเพื่อนๆ แต่ทั้งนี้ในเด็กบางกลุ่มนั้น เมื่อออกไปเล่นหรือทำกิจกรรมนอกบ้านแล้ว มักจะเจอกับมลภาวะบางอย่างที่มาสัมผัสกับผิว เช่น ละอองฝุ่น ต้นไม้ ใบหญ้า เกสรดอกไม้ หรือมลภาวะอื่นๆ ก็อาจจะทำให้เด็กๆ มีอาการผื่นแพ้ ผื่นคันขึ้นตามผิวหนังทั้งใบหน้าและลำตัว หรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำ ที่เด็กบางคนก็จะมีอาการแพ้คลอรีนในน้ำ จนเกิดเป็นผื่นแดงตามมาด้วยผื่นแพ้